phone4, phone, contact, telephone, support, call
צור קשר
מומלץ 
מסגריית מרכיבי השרון
סורגים, סורגים נפתחים, 
 סורגים מעוצבים 
 סורג נגד פריצות
סורג נגד נפילות, 
חפש
השאירו פרטים

כישורים טכניים - כישרון טבעי או מקצוע נרכש ? 

ארצנו היפה שופעת בעצמאים ושכירים המתפרנסים מעבודת שירות וייצור לקוחות ובין היתר עבודה זו היא עבודת כפיים סיזיפית ולא פשוטה, עובדי מאפיות וקיטרינג ובענף המזון, עובדים בתעשיית החקלאות , הייצוא והיבוא, עובדי המוסכים וחלקי החילוף, עבודות המוכרות כעבודות שחורות כמו מסגרים המייצרים סורגים ועבודות שונות של שירות טכני, תיקוני מכונות כביסה, ייצור אלומיניום ועוד

עבודות אלה מבוצעות ע"י אנשי "הידיים" להם יש כישורים רבים בפתרון תקלה . עוד כאשר אנו ילדים ניתן לזהות את הכישרוניים בפתירת בעיות טכניות, כבר כשאנו ומזכרון ילדותנו יכולים אנו להיזכר בילדים בבית הספר עוד בכיתות הנמוכות שהיו פעילים וארגנו את מסיבות הכיתה שלקחו על עצמם את כל נושא ההגברה, הביאו ציוד תקליטנות והשמיעו שירים לאחר מכן בנו טיסנים בכוחות עצמם והטיסו עפיפונים שחיברו בידיהם, כאשר התבגרו והוציאו רישיון נהיגה הם "שיפצרו" את המכונית שלהם בצופרים חדישים כשהם עושים זאת בידהם, הם אלה שפתרו תקלות למשפחתם בנושא האינסטלציה ופנו ללימודי ייצור אביזרים ומוצרים לבית, חלקם פנו להיות מסגרים ומייצרים סורגים לפרנסתם, חלקם חשמלאים וחלקם עבדו ולמדו, בדרך כלל עבדו במקצוע כפיים אחד ולמדו מקצוע אחר שמקובל לכנותו "מקצוע חופשי צווארון לבן, כלומר הוציאו כספים ללימוד ראיית חשהבו נניח ומימנו את התואר בעבודת כפיים ע"י פתירת תקלות, הם אלה אשר בדרך כלל ובסופו של דבר יניחו את מקצוע לימודיהם ויתרכזו לפרנסתם בכישרון המבורך שלהם וייצרו תריסי אלומיניום, יעבדו בחקלאות ויהיו "בוני הארץ" , "מלח הארץ" קוראים להם ואנו איתם.

כאן אנו מנסים לשפוך אור על הדרך שנפש אחת עושה ואיך נפש זו מפלסת את עצמה בדרך להתפרנס מכישרון זה. קיימות מספר אפשרויות, לעיתים קרובות, נפש האדם הולכת שבי אחריי החינוך והבית, סביר להניח שאחד מבני המשפחה, אבא או שכן קרוב עוסק לפרנסתו בתחום כזה או אחר, משם הם יונקים את האהבה למקצוע מסויים ולפתרון תקלות , בנייה וחידוש דברים, ההתלוות של הילד לבעל המקצוע מחדדת את הכישורים השונים וגורמת ל"התאהב" במקצוע, כך נהיים אנשי כפיים טובים ומוכשרים.

לעיתים הכישרון לא מגיע מהסביבה הקרובה אך זה בנפשו של אדם, משהו נסתר מושך אותו לעולם הטכני, כשם השיר "יש דברים נסתרים, לא נבין לא נדע" כך גם פה, לא ניתן לשים את האצבע על הסיבה המדוייקת אך זה ברור, כוח מסויים וכישרון מולד מושך את האדם לנושאים אלה.

בכל מקרה, אנו מברכים את העובדים הטכניים באשר הם, מה היינו עושים בלעדיהם ?