phone4, phone, contact, telephone, support, call
צור קשר
מומלץ 
מסגריית מרכיבי השרון
סורגים, סורגים נפתחים, 
 סורגים מעוצבים 
 סורג נגד פריצות
סורג נגד נפילות, 
חפש
השאירו פרטים

קניית רכב לעומת קניית בית  – הבדלים

קניית רכב בישראל ובכל מקום בעולם נחשבת והיא גם כזו , קניית מוצר צריכה, אמנם ההוצאה יכולה להיות גדולה ושנייה בחשיבות רק לבית אך אופי הקנייה הוא שונה בין שני אלה, בעוד שנדל"ן נחשב מוצר השקעה וברוב הבתים בארץ ובעולם זוהי ההשקעה היחידה שהנפשות הפועלות ומקיימות בבית המשפחה מקיימות רכב הוא מוצר צריכה ודינו וההתיחסות אליו צריכה להיות כמו קניית מכשיר חשמלי לבית, זאת מנקודת מבט כלכלית טהורה.

מדוע אנו מביאים זאת כל הכתוב? רבים המבצעים של חברות ליסינג וחברות רכבים חדשים, המחירים גבוהים מאוד של רכבים חדשים ורבים רבים מאיתנו משקיעים בקניית רכבים חדשים וקוראים לזה השקעה הם לא משכילים לדעת ונוטלים הלוואות חסרי תקדים לקניית הרכבים, ,משקיעים ברכב ממון רב ויותר מאשר על עצמם, מבטחים את הרכב בסכומים אדירים לעיתים קרובות יותר מ- 6000 ש"ח לשנה רק ביטוח מקיף בעוד שלהם אין ביטוח חיים בפרמייה כזו, כלומר, מחשיבים את הרכב יותר מהם למרות שעלותו ברורה ויורדת מדי שנה ואליו חייהם רק משתבחים ושווים יותר בהתאם לידע הנצבר, ניסיונם והתלויים בהם כלכלית.

בנכס ונדל"ני ניתן לבצע השקעות אשר יעמדו לכם ברגע ניסיון המימוש, השקעת מיגון הבית כמו התקנת סורגים טובים, סורגים איכותיים או סורגים מעוצבים יעלו את ערך הבית וההשקעה תעמוד וצוברת ערך, השקעה בשיפוץ  נכס תעמוד לכם ותשביח ברוב המקרים את הנכס, לא נכון הדבר בהשקעה ברכב, ערך הרכב יורד כל שנה, ההשקעות והמיגון ברכב לא יעמדו לכם במכירתו, הם רק יכולים לעזור במימוש הרכב כאשר את באים למכור אותו, כאשר רוכשים רכב בהלוואה גדולה אנו מחזירים כל חודש סכום ניכר אך בבואנו למכור את הרכב לאחר מספר שנים ערכו ירד משמעותית כך שקניית רכב צריכה להעשות מהכסף הפנוי שלנו כמה שאפשר ואסור לדעתנו למנף את עצמנו ולהחשיב את קניית הרכב כהשקעה כי היא בוודאי השקעה מפסידה ומוצר צריכה רגיל.

תוכלו לקרוא יותר בכתבות כלכליות על נושא קניית רכב ואנו מקווים כי עזרנו אפילו רק לאדם אחד להחליט על הקנייה הבאה שלו.

בהצלחה .