phone4, phone, contact, telephone, support, call
צור קשר
מומלץ 
מסגריית מרכיבי השרון
סורגים, סורגים נפתחים, 
 סורגים מעוצבים 
 סורג נגד פריצות
סורג נגד נפילות, 
חפש
השאירו פרטים
סורגים לחלונות

בשנים עברו כמעט ולא ראינו חלונות עם סורגים. ידענו שבערב יש להגיף את התריסים וכשיש ילדים בבית יש לשמור שהם לא יטפסו על החלונות. כמו כן כשהולכים לישון יש לשמור תמיד על עין אחת פקוחה. הסורגים שהפכו לנפוצים בשנים האחרונות פתרו את כל הבעיות הללו.

סורגים לחלונות זה הכרח של ממש. בשנים האחרונות אנחנו כמעט ולא רואים חלונות בלי סורגים. אין ספק כי הסורגים מעניקים לנו תחושת ביטחון וגם תחושת בטיחות, ונפרט את הדברים.

ביטחון לבית – הבית עם החלונות הפרוצים מהווה פרצה הקוראת לגנב. חלונות שאין להם סורגים מהווים טרף קל לכל גנב מתחיל כאשר הוא יוכל לבוא לבקר אצלנו באישון ליל או כשאנחנו ניעדר מהבית. ברור שכאשר הבית הוא ללא סורגים אנחנו חרדים מאוד וישנים עם עין אחת פקוחה כדי לוודא כי אין פרץ ואין צווחה.

בטיחות לבית – בית עם סורגים הוא בית הרבה יותר בטוח עבור הדיירים. במיוחד כאשר מדובר בבית עם ילדים קטנים. אלו לא תמיד מודעים לסכנות ולבעייתיות שבטיפוס על אדן החלון ובלהט המשחק הם עלולים להגיע למקומות מסוכנים ביותר וכבר היו דברים מעולם. אם נתקין סורגים על כל החלונות בבית נוכל לאפשר לילדים שלנו להשתולל כאוות נפשם ולפרוק את כל המרץ האצור בהם מבלי שיהיה עלינו לחשוש מפני סכנות של נפילה מגובה.

מתקינים סורגים איכותיים לחלונות
כשאנחנו באים להתקין את הסורגים לחלונות לא נוכל לבחור בכל מתקין סתמי המציע לנו את שירותיו. הסורגים חייבים לעמוד בתקנים בכדי שאלו יעניקו לנו את ההגנה המלאה והבטוחה. סורגים שאינם תקניים עשויים להיות כאלו בעלי רווחים גדולים מידי בין סורג לסורג או כאלו העלולים לפצוע את מי שיבוא איתם במגע. כמו כן ההתקנה עצמה חייבת להיות איכותית וחזקה.